روش های شناسایی هلیکوباکترپیلوری
دی ان ای فرازمینی
خون مصنوعی چیست؟